Instytut Psychografologii stanowi podmiot oferujący szereg różnorodnych ekspertyz grafologicznych i analiz psychografologicznych jak i pełen cykl kursów grafologicznych przygotowujących do pracy pismoznawcy i funkcji biegłego sądowego.

Analizy dokonywane są przez eksperta – biegłego sądowego w zakresie badań pisma ręcznego specjalizującego się w niszowej specjalizacji badania pisma ręcznego – psychografologii.

Psychografologia to metoda badania pisma ręcznego stosowana nie tylko jako analiza osobowości człowieka, ale przede wszystkim w zakresie badania pisma patologicznego (pismo osób chorych/po urazach, osób odurzonych, nieświadomych, zmuszonych do sporządzenia grafizmu, …) jak i ustalenia zmiennych cech graficznych pisma ręcznego występujących z uwagi na upływ czasu, różne okoliczności psychofizyczne.

Badanie pisma ręcznego bez uwzględnienia aspektu psychografologii jest niepełne, a jego wynik może wskazywać na ewidentnie błędne wnioskowanie. Bez znajomości tej specjalizacji różnice cech graficznych mogą być przypisane jako te warunkujące o braku autentyczności pisma a nie jako naturalnie fluktuujące cechy pisma odpowiadające różnym okolicznościom sporządzania grafizmów.

Bez znajomości tej specjalizacji nie ma możliwości ustalenia kluczowych dla wielu postępowań takich okoliczności jak: przymuszenie do sporządzenia zapisu (pismo/podpis), stan nieświadomości osoby w chwili pisania, zmienione pismo osoby chorej, odmienne pismo osoby starszej.

Niezależnie od tego z czym powszechnie kojarzy się psychografologia specjalizacja ta jest podstawą rzetelnych i pełnych badań pismoznawczych.

 

Z pisma ręcznego wyczytuję to, czego inni nie dostrzegają.

Zapewniam profesjonalne i wszechstronne usługi grafologiczne.

Ponoszę pełną odpowiedzialność za ich rzetelność.

 

Instytut Psychografologii 1986