• instytut-psychografologii

Próbka odręcznie napisanego tekstu jest jak odcisk palca – jedyna i niepowtarzalna. Pismo odzwierciedla nasz charakter, predyspozycje, stan ducha oraz kondycję psychofizyczną. Pisząc odręcznie nie ma możliwości przybrania pożądanej pozy, zaprezentowania wybranych cech, czy kwalifikacji. Próbka odręcznie napisanego tekstu opisuje nas w pełni i prawdziwie.

Obszerna, uwzględniająca szereg czynników i ostrożna analiza pisma pozwala odczytać kompleksowy obraz cech autora rękopisu.

Instytut Psychografologii oferuje szereg różnorodnych ekspertyz grafologicznych i psychografologicznych. Analizy dokonywane są przez eksperta badań pisma ręcznego, biegłego sądowego w zakresie  grafologii i psychografologii, konsultanta biometrii pisma ręcznego, właściciela międzynarodowej firmy o profilu psychografologicznym.

Z pisma ręcznego wyczytuję to, czego inni nie dostrzegają.

Zapewniam profesjonalne i wszechstronne usługi grafologiczne.

Ponoszę pełną odpowiedzialność za ich rzetelność.

Cieszę się z korzyści, jakie osiągają moi Klienci.