• instytut-psychografologii

Próbka odręcznie napisanego tekstu jest jak odcisk palca- jedyna i niepowtarzalna. Pismo odzwierciedla nasz charakter, predyspozycje, stan ducha oraz kondycję psychofizyczną. Pisząc odręcznie nie ma możliwości przybrania pożądanej pozy, zaprezentowania wybranych cech, czy kwalifikacji. Próbka odręcznie napisanego tekstu opisuje nas w pełni i prawdziwie.

Obszerna, uwzględniająca szereg czynników i ostrożna analiza pisma pozwala odczytać kompleksowy obraz cech jego autora rękopisu.

Instytut Psychografologii oferuje szereg różnorodnych analiz grafologicznych i psychografologicznych. Analizy dokonywane są przez biegłego sądowego w dziedzinie grafologii, psychografologii oraz badań pisma wpisanego na 26 list biegłych Sądów Okręgowych w Polsce.

Z próbki pisma ręcznego wyczytuję to, czego inni nie dostrzegają lub nie potrafią zinterpretować.

Zapewniam profesjonalne i wszechstronne usługi grafologiczne.

Ponoszę pełną odpowiedzialność za ich rzetelność.

Cieszę się z korzyści, jakie osiągają moi Klienci.