Instytut Psychografologii stanowi podmiot oferujący szereg różnorodnych ekspertyz grafologicznych i analiz psychografologicznych jak i pełen cykl kursów grafologicznych przygotowujących do pracy pismoznawcy i funkcji biegłego sądowego.

Zrzesza specjalistów badania pisma ręcznego, którzy posiadają certyfikaty poświadczające ich wiedzę oraz uprawniające do wykonywania zawodu. Kluczowe więc dla spraw naszych Klientów analizy psychografologiczne sporządzane są przez ekspertów zajmujących się badaniem pisma zawodowo a nie pseudo-grafologów.

Ekspertyzy grafologiczne wykonywane są w pełnym zakresie i zgodnie z wymogami dowodów w postępowaniu przed sądami, prokuraturze. Eliminuje to pole do kierowania merytorycznych zarzutów podważających wydawane przez Instytut Psychografologii opinii.

Organizowane kursy grafologii obejmują zajęcia od podstaw aż do kursów dających kwalifikacje do wykonywania analiz psychografologicznych na zlecenia. Przygotowujemy także do funkcji biegłego sądowego zarówno w zakresie przygotowania merytorycznego jak i praktycznego. Dla każdego Uczestnika zajęć kurs grafologii jest indywidualny, gdyż tylko taka forma w pełni pozwala przekazać wiedzę, czuwać nad procesem jej przyswajania i wdrażania w praktykę.