Wszystkie kursy odbywają się według autorskiego programu szkoleń psychografologicznych organizowanych przez certyfikowanego, z uprawnieniami do zawodu eksperta badań pisma ręcznego, biegłego sądowego w zakresie grafologii i psychografologii, konsultanta biometrii pisma ręcznego, właściciela międzynarodowej firmy o profilu grafologicznym. 

Każdy kurs grafologii obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zakończony jest uzyskaniem dyplomu, który poświadcza dany zakres wiedzy i który jest niezbędny do uzyskania kompletu dokumentów umożliwiających wiarygodny wpis na listę biegłych.

Poniżej przykładowe szkolenia z oferty firmy.

  • Psychografologia stopień 1.

W programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki psychografologii, symboliki przestrzeni, katalogu graficznych cech pisma ręcznego, a także nauka interpretacji psychologicznej pisma w oparciu o wszystkie cechy pisma. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma. Finalnie instruktor omówi z kursantem indywidualną ścieżkę dalszej nauki psychografologii oraz zarekomenduje literaturę. Po szkoleniu instruktor pozostaje do dyspozycji kursantów w zakresie sprawdzania poprawności ćwiczeń w robionych samodzielnie pierwszych analizach. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów i uniknięcia nabierania niepoprawnej praktyki grafologicznej.

  • Psychografologia stopień 2.

Szkolenie w formie warsztatów dla osób, które ukończyły kurs 1. stopnia i swobodnie posługują się wiedzą zdobytą podczas tego szkolenia. Organizowane indywidualnie. W programie kursu znajdują się zagadnienia pogłębiające dziedzinę psychografologii, a w tym nauka interpretacji patologii pisma ręcznego pod względem: chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych. Szkolenie obejmuje także analizę pisma starczego, rysunków, wpływu upływu czasu na pismo, znaków przemocy oraz predyspozycji zawodowych. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma.

  • Grafometria.

Szkolenie w formie warsztatów dla osób, które ukończyły szkolenie 2. stopnia. W programie kursu znajdują się zagadnienia stricte związane ze sposobem i  zasadami dokonywania pomiarów grafometrycznych mających na celu zbadanie autentyczności pisma i podpisów. Zaawansowane szkolenie idealne dla osób zainteresowanych pracą w zakresie kryminalistycznego badania pisma ręcznego, bądź funkcją biegłego sądowego w zakresie badania pisma ręcznego. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma mających na celu wyćwiczenie dokonywania pomiarów grafometrycznych w zakresie autentyczności pisma.

  • Analiza rysunków dzieci i dorosłych.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące analizy rysunków dzieci i dorosłych. W ramach szkolenia zostaną omówione typowe motywy gryzmołków konferencyjnych oraz wskazówki do interpretacji rysunków dzieci. Szkolenie obejmuje także analizę aż 5 rysunkowych testów psychografologicznych.

  • Okno Freuda.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajduje się dogłębne omówienie rysunkowego testu psychografologicznego o nazwie „Okno Freuda”. Test ten przekrojowo ukazuje poszczególne strefy życia, a nauka jego przeprowadzania i analizy pozwala na poprawną interpretację rysunków. „Okno Freuda” ukazuje pełny obraz podświadomie ukrytych motywów, które warto poznać zarówno w kontekście innej osoby jak i siebie samego. Warsztaty doskonałe jako wstęp do grafoterapii i NAO.

  • Psychografologia kliniczna.

Szkolenie w formie warsztatów dla osób, które ukończyły kurs 2. stopnia i swobodnie posługują się wiedzą zdobytą podczas tego szkolenia. Organizowane indywidualnie. Najbardziej zaawansowany poziom programu. W programie kursu znajdują się wysoko zaawansowane zagadnienia dotyczące patologii pisma ręcznego.  Dokonuje się szczegółowych analiz oraz charakterystyk cech chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych, przemocy. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma. Szkolenie idealne dla lekarzy, psychologów, terapeutów.

  • Znaki ostrzegawcze w piśmie.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące znaków ostrzegawczych w piśmie oraz zespołu cech charakteru, przed którymi warto się strzec. Podstawy analizy pisma ręcznego zostaną uzupełnione nauką interpretacji znaków ostrzegawczych w piśmie oraz umiejętności rozpoznania pisma, np. oszusta, osoby agresywnej, uzależnionej, materialisty. Niezwykle interesujący program, który bezpośrednio wdraża się w życie codzienne.

  • Grafoterapia, jako alternatywna metoda terapii i rozwoju osobistego.

Spotkania w formie warsztatów, organizowane indywidualnie, jako alternatywna metoda poznania siebie i własnego rozwoju. W programie dokonuje się rozpoznania cech osobowości na podstawie próbki pisma. Sporządzony portret osobowości jest punktem wyjścia grafoterapii: pozwala na stworzenie pożądanego profilu, do którego będzie zmierzać Uczestnik oraz zespołu cech, które chce wyeliminować ze swojej charakterystyki. Kierunek grafoterapii zależy od Uczestnika; może dotyczyć rozwoju, np. interpersonalnego, albo zawodowego- wówczas Instruktor opracowuje zespół cech mających wzmocnić pozycję w tych obszarach życia; a może służyć ogólnemu poznaniu siebie, własnych ukrytych motywów.

  • Mapa marzeń – mapa celów, czyli spójność pomiędzy naszymi marzeniami a ich realizacjami we wszystkich sferach życia.

Szkolenie w formie warsztatów, dla grupy 3-5 osób. W programie szkolenia objaśnienie idei sporządzania mapy marzeń – mapy celów oraz jej indywidualne wykonanie. Warsztaty dla osób, które chcą odkryć siebie, nadać ład i harmonię swojemu życiu, a co najważniejsze- zdecydować czego chcą. Idea mapy marzeń – mapy celów oparta na siatce bagua, jako najważniejszy element planowania feng shui, w dokonały sposób systematyzuje wszystkie aspekty życia. Graficzna forma siatki pozwala zobrazować własne marzenia, które tak uwidocznione stają się naszym celem.

 

Spis ten je zawiera informacje, które stanowią część know – how Instytutu Psychografologii i podlegają ochronie prawnej, jako własność podmiotu. W związku z powyższym, nie można jej kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób bez zgody Instytutu Psychografologii.