• instytut-psychografologii

Wszystkie szkolenia odbywają się według autorskiego programu szkoleń psychografologicznych organizowanych przez certyfikowanego, z uprawnieniami do zawodu eksperta badań pisma ręcznego, biegłego sądowego w zakresie grafologii i psychografologii, konsultanta biometrii pisma ręcznego, właściciela międzynarodowej firmy konsultingowej o profilu grafologicznym.
Poniżej przykładowe szkolenia z oferty firmy.
  • Psychografologia stopień 1.

W programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki psychografologii, symboliki przestrzeni, katalogu graficznych cech pisma ręcznego, a także nauka interpretacji psychologicznej pisma w oparciu o wszystkie cechy pisma. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma. Finalnie instruktor omówi z kursantem indywidualną ścieżkę dalszej nauki psychografologii oraz zarekomenduje literaturę. Po szkoleniu instruktor pozostaje do dyspozycji kursantów w zakresie sprawdzania poprawności ćwiczeń w robionych samodzielnie pierwszych analizach. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów i uniknięcia nabierania niepoprawnej praktyki grafologicznej.

  • Psychografologia stopień 2.

Szkolenie w formie warsztatów dla osób, które ukończyły kurs 1. stopnia i swobodnie posługują się wiedzą zdobytą podczas tego szkolenia. Organizowane indywidualnie. W programie kursu znajdują się zagadnienia pogłębiające dziedzinę psychografologii, a w tym nauka interpretacji patologii pisma ręcznego pod względem: chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych. Szkolenie obejmuje także analizę pisma starczego, rysunków, wpływu upływu czasu na pismo, znaków przemocy oraz predyspozycji zawodowych. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma.

  • Grafometria.

Szkolenie w formie warsztatów dla osób, które ukończyły szkolenie 2. stopnia. W programie kursu znajdują się zagadnienia stricte związane ze sposobem i  zasadami dokonywania pomiarów grafometrycznych mających na celu zbadanie autentyczności pisma i podpisów. Zaawansowane szkolenie idealne dla osób zainteresowanych pracą w zakresie kryminalistycznego badania pisma ręcznego, bądź funkcją biegłego sądowego w zakresie badania pisma ręcznego. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma mających na celu wyćwiczenie dokonywania pomiarów grafometrycznych w zakresie autentyczności pisma.

  • Analiza rysunków dzieci i dorosłych.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące analizy rysunków dzieci i dorosłych. W ramach szkolenia zostaną omówione typowe motywy gryzmołków konferencyjnych oraz wskazówki do interpretacji rysunków dzieci. Szkolenie obejmuje także analizę aż 5 rysunkowych testów psychografologicznych.

  • Okno Freuda.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajduje się dogłębne omówienie rysunkowego testu psychografologicznego o nazwie „Okno Freuda”. Test ten przekrojowo ukazuje poszczególne strefy życia, a nauka jego przeprowadzania i analizy pozwala na poprawną interpretację rysunków. „Okno Freuda” ukazuje pełny obraz podświadomie ukrytych motywów, które warto poznać zarówno w kontekście innej osoby jak i siebie samego. Warsztaty doskonałe jako wstęp do grafoterapii i NAO.

  • Psychografologia kliniczna.

Szkolenie w formie warsztatów dla osób, które ukończyły kurs 2. stopnia i swobodnie posługują się wiedzą zdobytą podczas tego szkolenia. Organizowane indywidualnie. Najbardziej zaawansowany poziom programu. W programie kursu znajdują się wysoko zaawansowane zagadnienia dotyczące patologii pisma ręcznego.  Dokonuje się szczegółowych analiz oraz charakterystyk cech chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych, przemocy. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma. Szkolenie idealne dla lekarzy, psychologów, terapeutów.

  • Znaki ostrzegawcze w piśmie.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące znaków ostrzegawczych w piśmie oraz zespołu cech charakteru, przed którymi warto się strzec. Podstawy analizy pisma ręcznego zostaną uzupełnione nauką interpretacji znaków ostrzegawczych w piśmie oraz umiejętności rozpoznania pisma, np. oszusta, osoby agresywnej, uzależnionej, materialisty. Niezwykle interesujący program, który bezpośrednio wdraża się w życie codzienne.

  • Nieinwazyjna analiza osobowości NAO, czyli jak rozpoznać człowieka z wyglądu.

Szkolenie w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu metoda NAO, czyli Nieinwazyjna Analiza Osobowości. Nowatorska technika interpretacji i analizy osobowości człowieka na podstawie jego wyglądu, wypowiedzi, zachowań, cech pisma, której fundamentem jest trójpodział przestrzeni. Każde nasze zachowanie jest projekcją naszych wewnętrznych potrzeb, które można więc interpretować. Znajomość tej metody jest pomocna we wszystkich relacjach interpersonalnych: prywatnie, w negocjacjach, w technice sprzedaży. Łatwość jej przyswojenia gwarantuje natychmiastowe zastosowanie. Skutkuje poprawą zrozumienia odbieranych komunikatów oraz poprawę własnego wizerunku i wzmocnienie poczucia siły.

  •   Grafoterapia, jako alternatywna metoda terapii i rozwoju osobistego.

Spotkania w formie warsztatów, organizowane indywidualnie, jako alternatywna metoda poznania siebie i własnego rozwoju. W programie dokonuje się rozpoznania cech osobowości na podstawie próbki pisma. Sporządzony portret osobowości jest punktem wyjścia grafoterapii: pozwala na stworzenie pożądanego profilu, do którego będzie zmierzać Uczestnik oraz zespołu cech, które chce wyeliminować ze swojej charakterystyki. Kierunek grafoterapii zależy od Uczestnika; może dotyczyć rozwoju, np. interpersonalnego, albo zawodowego- wówczas Instruktor opracowuje zespół cech mających wzmocnić pozycję w tych obszarach życia; a może służyć ogólnemu poznaniu siebie, własnych ukrytych motywów.

  • Mapa marzeń – mapa celów, czyli spójność pomiędzy naszymi marzeniami a ich realizacjami we wszystkich sferach życia.

Szkolenie w formie warsztatów, dla grupy 3-5 osób. W programie szkolenia objaśnienie idei sporządzania mapy marzeń – mapy celów oraz jej indywidualne wykonanie. Warsztaty dla osób, które chcą odkryć siebie, nadać ład i harmonię swojemu życiu, a co najważniejsze- zdecydować czego chcą. Idea mapy marzeń – mapy celów oparta na siatce bagua, jako najważniejszy element planowania feng shui, w dokonały sposób systematyzuje wszystkie aspekty życia. Graficzna forma siatki pozwala zobrazować własne marzenia, które tak uwidocznione stają się naszym celem.

 

Spis ten je zawiera informacje poufne, które stanowią część know – how Instytutu Psychografologii i podlegają ochronie prawnej, jako tajemnica podmiotu. W związku z powyższym, nie można jej kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób bez zgody Instytutu Psychografologii.