Instytut Psychografologii stanowi profesjonalny podmiot naukowo – opiniodawczy specjalizujący się w badaniach pisma ręcznego w zakresie psychologicznym i klinicznym.

Jako prekursor na polskim rynku wdrażamy to, co powszechnie obowiązuje w ogólnoświatowym ujęciu współczesnych psychologicznych analiz pisma ręcznego zarówno w zakresie oceny stanu psychofizycznego w chwili sporządzania zapisu jak i badań pisma patologicznego. Bazujemy na zasobach wiedzy i standardach opiniowania najlepszych międzynarodowych podmiotów takich jak: The British Institute of Graphologists, The British Academy of Graphology, Canadian College Kineseography

Ponadto Instytut Psychografologii umożliwia odbycie pełnego cyklu kursów grafologicznych faktycznie przygotowujących do pracy pismoznawcy i funkcji biegłego sądowego.

Sporządzane przez nas badania i opinie dokonywane są przez ekspertów – biegłych sądowych pismoznawców o pełnych specjalizacjach, a w tym niszowej w kraju – psychografologii.

Psychografologia to metoda badania pisma ręcznego stosowana nie tylko jako analiza osobowości człowieka, ale przede wszystkim w zakresie badania pisma patologicznego (pismo osób chorych/po urazach, osób odurzonych, nieświadomych, zmuszonych do sporządzenia grafizmu, …) jak i ustalenia zmiennych cech graficznych pisma ręcznego występujących z uwagi na upływ czasu, różne okoliczności psychofizyczne.

Jakiekolwiek, a w tym powszechnie znane, kryminalistyczne badanie pisma ręcznego bez uwzględnienia aspektu psychografologii jest niepełne, a jego wynik może wskazywać na ewidentnie błędne wnioskowanie. Bez znajomości tej specjalizacji różnice cech graficznych mogą być przypisane jako te warunkujące o braku autentyczności pisma a nie jako naturalnie fluktuujące cechy pisma odpowiadające różnym okolicznościom sporządzania grafizmów.

Bez znajomości tej specjalizacji nie ma możliwości ustalenia kluczowych dla wielu postępowań takich okoliczności jak: przymuszenie do sporządzenia zapisu (pismo/podpis), stan nieświadomości osoby w chwili pisania (zgodnie z wadami oświadczeń woli określonymi w KC), zmienione pismo osoby chorej, odmienne pismo osoby starszej.

W ujęciu pismoznawstwa ogólnoświatowego aspekt bezpośredniego związku grafizmu i psycho-fizyki człowieka w procesie powstawania pisma stanowi podstawę rozumienia tej nauki. Instytut Psychografologii pracuje na rzecz wdrożenia możliwości badania pisma w zakresie psychologicznym i klinicznym w Polsce.  

Niezależnie od tego z czym obecnie w naszym kraju powszechnie kojarzy się psychografologia należy podkreślać, że specjalizacja ta jest podstawą wszystkich rzetelnych i pełnych badań pismoznawczych.

 

Z pisma ręcznego wyczytujemy to, czego inni nie dostrzegają.

Zapewniamy profesjonalne i wszechstronne usługi grafologiczne.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za ich rzetelność.

Instytut Psychografologii 1986