Instytut Psychografologii skupia wyłącznie faktycznych ekspertów badania pisma ręcznego, którzy:
– zajmują się badaniem pisma zawodowo i na co dzień, a nie po godzinach i w ramach hobby bez potwierdzenia kwalifikacji
– znają i rozumieją światowe aktualne możliwości i standardy badania pisma ręcznego
– posiadają certyfikaty poświadczające ich wiedzę oraz uprawniające do wykonywania zawodu.
Ekspertyzy grafologiczne wykonywane są w pełnym zakresie i zgodnie z wymogami dowodów w postępowaniu przed sądami, prokuraturze. Eliminuje to pole do kierowania merytorycznych zarzutów podważających wydawane przez Instytut Psychografologii opinii.
Organizowane kursy grafologii obejmują zajęcia od podstaw aż do kursów dających kwalifikacje do wykonywania analiz psychografologicznych na zlecenia. Przygotowujemy także do funkcji biegłego sądowego zarówno w zakresie przygotowania merytorycznego jak i praktycznego. Każdy Uczestnik zajęć kursu grafologii ma wyznaczonego opiekuna – mentora czyniąc etap praktyczny zajęciami indywidualnymi, co w pełni pozwala przekazać wiedzę, czuwać nad procesem jej przyswajania i wdrażania w praktykę.
Międzynarodowy charakter firmy daje możliwość przekazywania zleceń zdalnie. Kontakt osobisty gwarantujemy Klientom na terenie Warszawy i okolic.
Ekspertyzy grafologiczne wykonujemy z indywidualnym podejściem, z zachowaniem pełnej dyskrecji, w oparciu o umowę i wystawioną fakturę.
Każde zlecenie traktujemy odrębnie z jednakowo wyczerpującym nakładem pracy. Analizy psychografologiczne realizujemy indywidualnie weryfikując próbki pisma różnymi metodami, aby wykluczyć jakiekolwiek elementy wątpliwej oceny.
Zapewniamy pełną poufność. Żadna z instytucji, firm bądź osób prywatnych bez zgody nigdy nie zostanie wymieniona w listach referencyjnych bądź w materiałach marketingowych.
 

 

Instytut Psychografologii 1986