Instytut Psychografologii stanowi podmiot oferujący szereg różnorodnych ekspertyz grafologicznych i – jako prekursor na polskim rynku – analiz psychografologicznych zarówno w zakresie oceny stanu psychofizycznego w chwili sporządzania zapisu jak i  badań pisma patologicznego (pismo osób przewlekle chorych, po urazach, starszych) oraz najbardziej zaawansowanej – grafologii klinicznej (inaczej nazwanej neurografologią). Ponadto umożliwia odbycie pełnego cyklu kursów grafologicznych faktycznie przygotowujących do pracy pismoznawcy i funkcji biegłego sądowego.

IP skupia specjalistów badania pisma ręcznego, którzy przede wszystkim znają i rozumieją ogólnoświatowe aktualne możliwości i standardy badania pisma ręcznego i którzy posiadają certyfikaty poświadczające ich wiedzę oraz uprawniające do wykonywania zawodu.

Kluczowe dla spraw naszych Klientów analizy psychografologiczne (badanie stanu psychofizycznego, badanie pisma patologicznego) sporządzane są przez ekspertów zajmujących się badaniem pisma zawodowo a nie przez pseudo-grafologów.

Ekspertyzy grafologiczne wykonywane są w pełnym zakresie i zgodnie z wymogami dowodów w postępowaniu przed sądami, prokuraturze. Eliminuje to pole do kierowania merytorycznych zarzutów podważających wydawane przez Instytut Psychografologii opinii.

Organizowane kursy grafologii obejmują zajęcia od podstaw aż do kursów dających kwalifikacje do wykonywania analiz psychografologicznych na zlecenia. Przygotowujemy także do funkcji biegłego sądowego zarówno w zakresie przygotowania merytorycznego jak i praktycznego. Każdy Uczestnik zajęć kursu grafologii ma wyznaczonego opiekuna – mentora czyniąc etap praktyczny zajęciami indywidualnymi, co w pełni pozwala przekazać wiedzę, czuwać nad procesem jej przyswajania i wdrażania w praktykę.

 

Instytut Psychografologii 1986