• Ekspertyzy grafologiczne w zakresie badania autentyczności oraz jednorodności podpisów i pisma

Znaczenie wielu odręcznie napisanych dokumentów bądź złożonych podpisów bywa bezcenne. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, co do ich autentyczności lub pewności, że cały dokument został sporządzony przez jedną osobę, oferujemy szczegółową ekspertyzę zebranego materiału, której wynikiem jest określenie autentyczności lub jednorodności próbki pisma.

  • Ekspertyzy psychografologiczne – Ocena stanu psychofizycznego autora pisma

Analiza próbki pisma, co do której istnieją wątpliwości, w jakich okolicznościach bądź w jakim stanie psychofizycznym autora została sporządzona. Dokument może być sporządzony pod wpływem emocji, nacisku osób trzecich lub w stanie ograniczonej świadomości. Ten rodzaj analizy dokonujemy w sytuacji, gdy okoliczności sporządzenia dokumentu nie są pewne lub kiedy chcemy poznać stan psychofizyczny z momentu sporządzania próbki pisma.

  • Analizy porównawcze podpisów i pisma

Badania rękopisów pod kątem spójności psychografologicznej mającej na celu określenie zakresu zbieżnych cech. W sytuacji gdy mamy wiele różnych próbek pisma i poszukujemy między nimi spójności. Doskonały sposób wyselekcjonowania materiału do zbadania autentyczności.

  • Konsultacje w zakresie biometrii podpisów i pisma ręcznego

Określanie cech pisma ręcznego pod kątem interesującego nas rozwiązania.

  • Analizy osobowościowe

W sytuacji, kiedy chcemy poznać lub zrozumieć daną osobę warto przeanalizować jej próbkę odręcznego pisma. Wszystko jest zapisane, wszystko ma znaczenie- trzeba umieć tylko odczytać. Wynikiem analizy jest obszerne i wielowymiarowe opracowanie zawierające: charakterystykę natury danej osoby, opis osobowości w kontekście charakteru, emocji, relacji interpersonalnych, wewnętrznego ja, ego, kierunków ekspansji życiowej, stylu, ambicji, potencjałów, oraz wielu innych- w zależności od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

  • Doradztwo personalne

Uwarunkowania rynkowe narzucają na pracodawcę konieczność trafnego doboru personelu. W czasach, kiedy błąd rekrutacyjny kosztuje znacznie więcej niż proces doboru personelu należy sprawdzić każdą z cech przyszłego współpracownika. Oferowana analiza psychografologiczna zdejmuje maski przybrane na czas spotkań rekrutacyjnych, odkrywa cechy osobowości danej osoby i stopień jej symbiozy z istniejącym zespołem. Jest także doskonałym uzupełnieniem wywiadów rekrutacyjnych, testów kompetencyjnych i innych narzędzi stosowanych w procesie selekcji, jako ten, który w odróżnieniu od poprzednich etapów doboru personelu, ukazuje naturę ludzką danej osoby, a nie jej kompetencje czy bogactwo doświadczenia.

  • Doradztwo zawodowe

Wielowymiarowość rewolucyjnie zmieniającego się rynku pracy narzuca na nas obowiązek elastyczności zawodowej. Nie wszystko jednak każdy z nas może robić. Zanim podejmiesz pracę lub studia poddaj się analizie osobowości w sferze predyspozycji zawodowych. Finalnie uzyskasz wskazówki dotyczącego najkorzystniejszego wyboru zawodu, predyspozycji do danych profesji i stylu pracy oraz szeroko rozumianych kierunków ekspansji życiowej.

  • Doradztwo matrymonialne

Związek z drugą osobą to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy. Lepiej nie mieć wątpliwości, lepiej nie doświadczyć rozczarowania. Nie wszystko wiemy o swoich partnerach na chwilę przed ważną decyzją, a jednak wszystko zapisane jest w piśmie. Usługa dotyczy analizy próbki pisma pod kątem osobowościowym Twoim i wybranego partnera. Finalnie uzyskasz pełną analizę psychografologiczna partnera oraz wskazówki do tego, czy jesteście w stanie stworzyć długotrwały, udany związek.

  • Terapia psychografologiczna

Analiza odręcznie napisanego tekstu nie tylko udziela odpowiedzi na pytanie, jacy jesteśmy, ale także umożliwia zdiagnozowanie obszarów, nad którymi chcielibyśmy zmienić. Przykładowo w wyniku analizy osobowości zostanie stwierdzone, że dana osoba jest pesymistycznie nastawioną do życia jednostką, lub niezdolną do pracy grupie, czy też niepotrafiącą zarządzać własnymi finansami, a może będącą zbyt łatwowierną istotą; lub po prostu sami zadecydujemy, że chcielibyśmy być bardziej towarzyskimi osobami, a może lepszymi menadżerami, itp. itd. Obszary te mogą być poddane indywidualnej psychografologicznej terapii, która posłuży ich zmianie w pożądanym kierunku. Jest to niezwykle pracochłonny i długotrwały proces dla tych, którzy inwestują w rozwój osobisty.

  • Szkolenia psychografologii

Nauka psychografologii jest nie tylko użyteczną w życiu codziennym dziedziną, ale również bardzo interesującą alternatywą dochodową. Dla zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i umiejętności oferujemy grupowe lub indywidualne szkolenia z psychografologii na różnych poziomach zaawansowania. Po więcej szczegółów zapraszamy do odwiedzenia zakładki Szkolenia.

  • Grafolog na eventy

Nauka badania pisma ręcznego lub analizy z udziałem grafologa w  trakcie eventów lub spotkań integracyjnych są niebanalną atrakcją. Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.