Instytut Psychografologii pod patronatem Naczelnej Rady Pismoznawczej prowadzi cykl szkoleń z zakresu nauki badania pisma ręcznego w ramach Akademii Pismoznawcy. Wszystkie kursy odbywają się według autorskiego programu, którego założeniem programowym jest KOMPLEKSOWA nauka danej dziedziny (grafologia psychologiczna, kryminalistyczną, kliniczna) oraz według AKTUALNEGO stanu rozwoju tej dziedziny i obowiązujących standardów w światowym pismoznawstwie. Zasady te pozwalają na to, aby osoby kończące ten CAŁY CYKL  szkoleń były faktycznie biegłe w zakresie pismoznawstwa i w pełni przygotowane do zawodu. 
Program CYKLU SZKOLEŃ GRAFOLOGICZNYCH to nastawione na praktykę kompleksowe przygotowanie do pracy idealnej dla osób niezależnych, chcących wykonywać zlecenia zdalnie, bez problemu łącząc je z innym zajęciem lub z dziedziną uzupełniającą się z grafologią.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CYKLU SZKOLEŃ:

 1. CYKL SZKOLEŃ organizowany jest w etapach (1 – 5) opisanych poniżej.
 2. Szkolenia odbywają się kolejno wg spisu poniżej, oznacza to, że nie można zapisać się od razu na szkolenie np. z etapu 3 lub zrealizować tylko np. 2 i 4 etap. Na każdym etapie można naukę przerwać – zapis na jeden etap nie zobowiązuje prawnie do zapisu na kolejny.
 3. Zapis na każdy kolejny etap wymaga zaliczenia poprzedniego etapu.
 4. Pierwszy etap jest zapoznawczy z dziedziną, a każdy kolejny (czyli 2-5) trwa 3 miesiące.
 5. Każdy etap obejmuje część teoretyczną (1 dzień stacjonarnych warsztatów) i trwającą 3 miesiące część praktyczną (zdalne wykonywanie ćwiczeń) zakończony sprawdzianem weryfikującym wiedzę. 
 6. Zaliczenie etapu polega na poprawnym i w terminie wykonaniu wszystkich ćwiczeń oraz uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego.
 7. Po zaliczeniu etapu otrzymuje się certyfikat poświadczający ukończenie danego stopnia/zakresu szkolenia. Brak zaliczenia (niepoprawnie wykonywane ćwiczenia, brak ćwiczeń, przekroczenie terminu wysyłania ćwiczeń, negatywny wynik weryfikacji wiedzy na koniec etapu) nie uprawnia do uzyskania certyfikatu, ani żadnego zaświadczenia uczestnictwa w części zajęć.
 8. Szkolenia prowadzone są przez praktykujących ekspertów badania pisma ręcznego i dokumentów. Uczestnik cyklu kursów znajduje się pod stałą opieką wyznaczonego mentora, który czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń i nabywaniem prawidłowych nawyków pismoznawcy.
 9. Płatność za każdy etap odbywa się w całości, na podstawie faktury, przed rozpoczęciem zajęć wg daty zapłaty wskazanej na fakturze.
 10. W cenie każdego etapu są: zajęcia stacjonarne, zdalny kontakt z mentorem w celu realizacji ćwiczeń,  materiały do nauki i ćwiczeń. 

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że uzyskanie wpisu na listę biegłych badania pisma ręcznego wymaga nie tylko pełnego przygotowania merytorycznego lecz także doświadczenia, czyli praktykę pismoznawcy. Termin BIEGŁY oznacza ekspercki poziom kwalifikacji (wiedza + doświadczenie). Jednostkowe kursy bądź brak praktyki zawodowej nie dają podstawy do ubiegania się o funkcję biegłego sądowego. 

Program oferowanego przez IP cyklu szkoleń obejmuje pełny zakres pismoznawstwa (kryminalistyczne, psychologiczne, kliniczne), co umożliwia uzyskanie kompleksowego merytorycznego przygotowania. Dla najlepszych Kursantów, po ukończeniu pełnego cyklu szkoleń, przewidujemy opcję praktyki/współpracy. 

Organizowane przez IP szkolenia odbywają się zarówno w kilkuosobowej grupie według ogłoszonych terminów i trybie indywidualnym w terminie indywidualnie ustalonym  z biurem. 

ZAPISY NA SZKOLENIA: info@instytutpsychografologii.pl

Terminy poszczególnych etapów zaplanowane są tak, aby cały cykl mógł odbyć się bez znaczących odstępów, a także umożliwiając ukończenie cyklu w ciągu 1 roku!

Szczegóły poniżej!

 1. Poznaj grafologię 

Czym jest grafologia? Jakie ma kierunki rozwoju? Gdzie i jak wykorzystuje się wiedzę pismoznawcy? Jak zarabiać jako grafolog? Jak zostać biegłym sądowym grafologiem? Gdzie nauczyć się badania pisma ręcznego i dokumentów? Jakie certyfikaty są rzetelne i uznawane w tym zawodzie? O tym i wiele więcej dowiesz się na całodniowym szkoleniu wprowadzającym do dziedziny grafologii i zawodu pismoznawcy. Ucząc się podstaw, poznając kulisy pracy szybko przekonasz się czy to Twoja bajka, czy perspektywy nowego zawodu są interesujące. 

Koszt: 

grupa: 700 zł brutto;

indywidualnie: 900 zł brutto 

Termin: 

grupa: 17.02.2023 rok;

indywidualnie: ustalony z biurem

Miejsce:

grupa: sala konferencyjna Warszawa (Żoliborz)

indywidualnie: siedziba IP

Czas trwania: 

A) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: brak części praktycznej na tym etapie

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl 

Uwagi:

 • przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia Kursanta; dane płatnika do faktury.
 • szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.
 • możliwość bezkosztowej rezygnacji z kursu do 10 dni roboczych przed terminem; po tym terminie z potrąceniem 50% wpłaty.

2. Podstawy badania pisma ręcznego 

Zajęcia, których celem jest  nauka badania pisma ręcznego od podstaw (wprowadzenie odbywa się na etapie 1.). W programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki badania pisma ręcznego i jej rodzajów, kompleksowe omówienie katalogu graficznych cech pisma ręcznego, nauka pomiarów cech pisma, przedstawienie wiodących metodologii badania pisma. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Finalnie instruktor indywidualnie z Uczestnikiem omówi  ścieżkę dalszej nauki oraz zarekomenduje literaturę. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 

grupa: 2000 zł brutto;

indywidualnie: 3000 zł brutto 

Termin: 

grupa: 19.05.2023 rok;

indywidualnie: ustalony z biurem

Miejsce:

grupa: sala konferencyjna Warszawa (Żoliborz)

indywidualnie: siedziba IP

Czas trwania: 

A) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 3 miesiące

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi:

 • przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia Kursanta; dane płatnika do faktury.
 • szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.
 • możliwość bezkosztowej rezygnacji z kursu do 10 dni roboczych przed terminem; po tym terminie z potrąceniem 50% wpłaty.

3. Psychologiczne badanie pisma ręcznego

Zajęcia, których celem jest  nauka psychologicznego badania pisma ręcznegoW programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki psychografologii, symboliki psyche – przestrzeni, omówienie klucza interpretacyjnego dla wszystkich cech graficznych pisma, a także nauka analizy psychologicznej pisma i podpisu, a także ćwiczenia w sporządzaniu portretów osobowościowych w oparciu o pismo ręczne. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 

grupa: 2000 zł brutto;

indywidualnie: 3000 zł brutto 

Termin: 

grupa: 18.08.2023 rok;

indywidualnie: ustalony z biurem

Miejsce:

grupa: sala konferencyjna Warszawa (Żoliborz)

indywidualnie: siedziba IP

Czas trwania: 

A) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 3 miesiące

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi:

 • przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia Kursanta; dane płatnika do faktury.
 • szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.
 • możliwość bezkosztowej rezygnacji z kursu do 10 dni roboczych przed terminem; po tym terminie z potrąceniem 50% wpłaty.

4. Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego

Zajęcia, których celem jest  nauka dokonywania pomiarów cech graficznych pisma i analizy ich wyników z uwzględnieniem cech naturalnie zmieniających sięW programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: grafometria (pomiary cech pisma), przedstawienie wiodących metod klasycznego badania pisma, omówienie cech pisma fluktuacyjnych, analiza katalogu cech graficznych pisma ręcznego, ćwiczenia w pomiarach. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 

grupa: 2000 zł brutto;

indywidualnie: 3000 zł brutto 

Termin: 

grupa: 24.11.2023 rok;

indywidualnie: ustalony z biurem

Miejsce:

grupa: sala konferencyjna Warszawa (Żoliborz)

indywidualnie: siedziba IP

Czas trwania: 

A) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 3 miesiące

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi:

 • przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia Kursanta; dane płatnika do faktury.
 • szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.
 • możliwość bezkosztowej rezygnacji z kursu do 10 dni roboczych przed terminem; po tym terminie z potrąceniem 50% wpłaty.

5. Zawód grafolog, funkcja biegłego sądowego pismoznawcy – przygotowanie praktyczne

Zajęcia organizowane w kameralnych grupach, których celem jest ukierunkowane na praktyczne aspekty funkcji biegłego począwszy od przygotowania wniosków o wpis na listę biegłego, przez omówienie regulacji prawnych obowiązujących biegłych, prawnych i eksperckich kryteriów pisemnych opinii z badań, skończywszy na aspektach finansowo – księgowych i OC dla biegłych. Ponadto przygotowanie do wystąpień przed sądem w ramach opinii ustnych uzupełniających i przekazanie zasadniczych informacji i sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą pełnić funkcję w sposób sprawny i korzystny. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, notatnik.

Koszt: 

grupa 700 zł brutto;

indywidualnie 900 zł brutto 

Termin: 

grupa: 17.11.2023 rok lub 17.02.2024 rok;

indywidualnie: ustalony z biurem

Miejsce:

grupa: sala konferencyjna Warszawa (Żoliborz)

indywidualnie: siedziba IP

Czas trwania: 

A) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 3 miesiące

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi:

 • przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia Kursanta; dane płatnika do faktury.
 • szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.
 • możliwość bezkosztowej rezygnacji z kursu do 10 dni roboczych przed terminem; po tym terminie z potrąceniem 50% wpłaty.

SZKOLENIE ODRĘBNE: 

Nauka analizy pisma ręcznego jako narzędzia w procesie rekrutacji i selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika 

Instytut Psychografologii  zaprasza na pierwsze i jedyne w Polsce certyfikowane szkolenie z nauki analizy pisma ręcznego i rysunków jako narzędzia w procesie rektutacji, selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika dedykowane dla pracowników ZZL, headhunterów, menadżerów, trenerów, psychologów, … . 

Zapraszając Cię na to szkolenie otwieramy przez Tobą możliwości, z których od dekad w procesach HR korzystają potęgi rynku eliminujące bądź ograniczające do minimum najsłabsze ogniwo w przedsiębiorstwie, czyli nierozpoznanego człowieka. Umiejętność analizy psychografologicznej to wiedza o tym kto jaki jest naprawdę, jak z kimś postępować, czego się po nim spodziewać, czego potrzebuje, by zrealizował stawiane przed nim wymagania.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów pismoznawców, biegłych sądowych, autorów publikacji naukowych o psychografologii. Zajęcia w formie warsztatów z częścią wykładową, w gronie umożliwiającym pracę z każdym z uczestników według dwóch programów do wyboru: podstawowy i rozszerzony. 

Pierwszy z nich to podstawowy zakres materiału zaprezentowany w formie 8h warsztatów, w trakcie których zostanie zaprezentowana teoria i wskazany sposób dokonywania analiz. Wariant rozszerzony to pełny i szczegółowo omówiony zakres teoretyczny oraz ćwiczenia w analizach pisma pod okiem eksperta pismoznawcy. Szkolenie podzielone na 2 dni warsztatów (dzień 1: teoria, dzień 2: ćwiczenia). 

Materiały szkoleniowe zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, notatnik.

Tryb: 

 1. Podstawowy- 1 dzień warsztatów, 8h.
 2. Rozszerzony- 2 dni warsztatów; 16h. Dzień 1: teoria; dzień 2: ćwiczenia w analizach.   

Kiedy: 

 1. Podstawowy –indywidualnie ustalony z biurem
 2. Rozszerzony – indywidualnie ustalony z biurem 

Koszt brutto za osobę: 

 1. Podstawowy – 1000 zł brutto/osoba.
 2. Rozszerzony – 1900 zł brutto/osoba. 

Miejsce: Warszawa (biuro) 

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy.

Płatność: na podstawie faktury przelew, z góry.

Zapis: 

 • na adres: info@instytutpsychografologii.pl
 • przy zapisie należy podać: nazwę i tryb szkolenia; dane Uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia; dane do faktury.