Instytut Psychografologii prowadzi CYKL certyfikowanych szkoleń z zakresu nauki badania pisma ręcznego. Wszystkie kursy odbywają się według autorskiego programu eksperta badań pisma ręcznego, biegłego sądowego pisomoznawcy, właściciela międzynarodowej firmy o profilu grafologicznym. Założeniem programowym jest kompleksowa nauka danej dziedziny, a więc zarówno analizy psychologicznej, klinicznej i kryminalistycznej oraz według aktualnego stanu rozwoju tej dziedziny i obowiązujących standardów w światowym pismoznawstwie. Zasady te pozwalają na to, aby osoby kończące CAŁY CYKL, CZYLI NR 1 – 5, organizowanych przez IP szkoleń były faktycznie biegłe w zakresie pismoznawstwa i przygotowane do zawodu. 
Program CYKLU SZKOLEŃ to nastawione na praktykę kompleksowe przygotowanie do pracy idealnej dla osób niezależnych, chcących wykonywać zlecenia zdalnie, bez problemu łącząc je z innym zajęciem lub z dziedziną uzupełniającą się z grafologią.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CYKLU SZKOLEŃ:

 1. CYKL SZKOLEŃ organizowany jest w etapach (1 – 5) opisanych poniżej.
 2. Szkolenia odbywają się kolejno wg spisu poniżej (oznacza to, że nie można zapisać się od razu na szkolenie np. z etapu 3). 
 3. Zapis na każdy kolejny etap wymaga zaliczenia poprzedniego etapu.
 4. Każdy etap trwa 6 miesięcy.
 5. Każdy etap obejmuje wstępną część teoretyczną (w zależności od programu jest to 1 lub 2 dni warsztatów) i trwającą 6 miesięcy część praktyczną, w której Kursant wykonuje ćwiczenia oraz na koniec sprawdzian weryfikujący wiedzę.
 6. Część teoretyczna realizowana jest stacjonarnie, a część praktyczna zdalnie.
 7. Po zaliczeniu etapu otrzymuje się certyfikat poświadczający ukończenie danego stopnia/zakresu szkolenia. Brak zaliczenia (niepoprawnie wykonywane ćwiczenia, brak ćwiczeń, przekroczenie terminu wysyłania ćwiczeń, negatywny wynik weryfikacji wiedzy na koniec etapu) nie uprawnia do uzyskania certyfikatu, ani żadnego zaświadczenia uczestnictwa w części zajęć.
 8. Szkolenia prowadzone są przez praktykujących ekspertów badania pisma ręcznego i dokumentów. Uczestnik cyklu kursów znajduje się pod stałą opieką wyznaczonego mentora, który czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń i nabywaniem prawidłowych nawyków pismoznawcy.
 9. Płatność za każdy etap odbywa się w całości, na podstawie faktury, przed rozpoczęciem zajęć wg daty zapłaty wskazanej na fakturze.
 10. W cenie każdego etapu są: zajęcia, materiały do nauki i ćwiczeń, poczęstunek kawowy. 

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że W CELU UZYSKANIA WPISU NA LISTĘ BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU BADANIA PISMA RĘCZNEGO NALEŻY UKOŃCZYĆ CAŁY CYKL (pełny zakres pismoznawstwa), A TAKŻE PRZEDSTAWIĆ DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE DOŚWIADCZENIE (praktykę w pracy pismoznawcy). Termin BIEGŁY oznacza ekspercki poziom kwalifikacji (wiedza + doświadczenie). Jednostkowe kursy nie dają podstawy do ubiegania się o funkcję biegłego sądowego. 

Szanowni Państwo, do końca 2021r. organizowane przez IP szkolenia  odbywają się tylko w trybie indywidualnym. Termin wybranych zajęć można więc dopasować do własnej dyspozycyjności ustalając go bezpośrednio z biurem:

info@instytutpsychografologii.pl 

 1. Poznaj grafologię 

Czym jest grafologia? Jakie ma kierunki rozwoju? Gdzie i jak wykorzystuje się wiedzę pismoznawcy? Jak zarabiać jako grafolog? Jak zostać biegłym sądowym grafologiem? Gdzie nauczyć się badania pisma ręcznego i dokumentów? Jakie certyfikaty są rzetelne i uznawane w tym zawodzie? O tym i wiele więcej dowiesz się na całodniowym szkoleniu wprowadzającym do dziedziny grafologii i zawodu pismoznawcy. Ucząc się podstaw, poznając kulisy pracy szybko przekonasz się czy to Twoja bajka, czy perspektywy nowego zawodu są interesujące. 

Koszt: indywidualnie 900 zł brutto 

Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa  (biuro IP)

Czas trwania: 

A) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: brak części praktycznej na tym etapie

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl 

Uwagi: przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, PESEL Kursanta; dane płatnika do faktury. Szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.

2. Podstawy badania pisma ręcznego 

Zajęcia, których celem jest  nauka badania pisma ręcznego od podstaw (wprowadzenie odbywa się na etapie 1.). W programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki badania pisma ręcznego i jej rodzajów, kompleksowe omówienie katalogu graficznych cech pisma ręcznego, nauka pomiarów cech pisma, przedstawienie wiodących metodologii badania pisma. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Finalnie instruktor indywidualnie z Uczestnikiem omówi  ścieżkę dalszej nauki oraz zarekomenduje literaturę. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 3000 zł brutto 

Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro IP) 

Czas trwania: 

A) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej 

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi: przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, PESEL Kursanta; dane płatnika do faktury. Szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.

3. Psychologiczne badanie pisma ręcznego

Zajęcia, których celem jest  nauka psychologicznego badania pisma ręcznegoW programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki psychografologii, symboliki psyche – przestrzeni, omówienie klucza interpretacyjnego dla wszystkich cech graficznych pisma, a także nauka analizy psychologicznej pisma i podpisu, a także ćwiczenia w sporządzaniu portretów osobowościowych w oparciu o pismo ręczne. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 3000 zł brutto 

Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro)

Czas trwania: 

A) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej 

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi: przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, PESEL Kursanta; dane płatnika do faktury. Szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.

4. Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego

Zajęcia, których celem jest  nauka dokonywania pomiarów cech graficznych pisma i analizy ich wyników z uwzględnieniem cech naturalnie zmieniających sięW programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: grafometria (pomiary cech pisma), przedstawienie wiodących metod klasycznego badania pisma, omówienie cech pisma fluktuacyjnych, analiza katalogu cech graficznych pisma ręcznego, ćwiczenia w pomiarach. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 3000 zł brutto 

Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro IP)

Czas trwania: 

A) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej 

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi: przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, PESEL Kursanta; dane płatnika do faktury. Szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.

5. Zawód grafolog, funkcja biegłego sądowego pismoznawcy – przygotowanie praktyczne

Zajęcia organizowane w kameralnych grupach, których celem jest ukierunkowane na praktyczne aspekty funkcji biegłego począwszy od przygotowania wniosków o wpis na listę biegłego, przez omówienie regulacji prawnych obowiązujących biegłych, prawnych i eksperckich kryteriów pisemnych opinii z badań, skończywszy na aspektach finansowo – księgowych i OC dla biegłych. Ponadto przygotowanie do wystąpień przed sądem w ramach opinii ustnych uzupełniających i przekazanie zasadniczych informacji i sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą pełnić funkcję w sposób sprawny i korzystny. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, notatnik.

Koszt: 3000 zł brutto 

Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro) 

Czas trwania: 

A) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00

B) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej 

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl

Uwagi: przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, PESEL Kursanta; dane płatnika do faktury. Szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.

 

SZKOLENIE ODRĘBNE: 

Nauka analizy pisma ręcznego jako narzędzia w procesie rekrutacji i selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika 

Instytut Psychografologii  zaprasza na pierwsze i jedyne w Polsce certyfikowane szkolenie z nauki analizy pisma ręcznego i rysunków jako narzędzia w procesie rektutacji, selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika dedykowane dla pracowników ZZL, headhunterów, menadżerów, trenerów, psychologów, … . 

Zapraszając Cię na to szkolenie otwieramy przez Tobą możliwości, z których od dekad w procesach HR korzystają potęgi rynku eliminujące bądź ograniczające do minimum najsłabsze ogniwo w przedsiębiorstwie, czyli nierozpoznanego człowieka. Umiejętność analizy psychografologicznej to wiedza o tym kto jaki jest naprawdę, jak z kimś postępować, czego się po nim spodziewać, czego potrzebuje, by zrealizował stawiane przed nim wymagania.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów pismoznawców, biegłych sądowych, autorów publikacji naukowych o psychografologii. Zajęcia w formie warsztatów z częścią wykładową, w gronie umożliwiającym pracę z każdym z uczestników według dwóch programów do wyboru: podstawowy i rozszerzony. 

Pierwszy z nich to podstawowy zakres materiału zaprezentowany w formie 8h warsztatów, w trakcie których zostanie zaprezentowana teoria i wskazany sposób dokonywania analiz. Wariant rozszerzony to pełny i szczegółowo omówiony zakres teoretyczny oraz ćwiczenia w analizach pisma pod okiem eksperta pismoznawcy. Szkolenie podzielone na 2 dni warsztatów (dzień 1: teoria, dzień 2: ćwiczenia). 

Materiały szkoleniowe zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, notatnik.

Tryb: 

 1. Podstawowy- 1 dzień warsztatów, 8h.
 2. Rozszerzony- 2 dni warsztatów; 16h. Dzień 1: teoria; dzień 2: ćwiczenia w analizach.   

Kiedy: 

 1. Podstawowy –indywidualnie ustalony z biurem
 2. Rozszerzony – indywidualnie ustalony z biurem 

Koszt brutto za osobę: 

 1. Podstawowy – 1000 zł brutto/osoba.
 2. Rozszerzony – 1900 zł brutto/osoba. 

Miejsce: Warszawa (biuro) 

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy.

Płatność: na podstawie faktury przelew, z góry.

Zapis: 

 • na adres: info@instytutpsychografologii.pl
 • przy zapisie należy podać: nazwę i tryb szkolenia; dane Uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia; dane do faktury.