Instytut Psychografologii prowadzi szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu nauki badania pisma ręcznego. Wszystkie kursy odbywają się według autorskiego programu eksperta badań pisma ręcznego, biegłego sądowego pisomoznawcy, właściciela międzynarodowej firmy o profilu grafologicznym. Założeniem programowym jest kompleksowa nauka danej dziedziny, a więc zarówno analizy psychologicznej, klinicznej i kryminalistycznej oraz według aktualnego stanu rozwoju tej dziedziny i obowiązujących standardów w światowym pismoznawstwie. Zasady te pozwalają na to, aby osoby kończące organizowane przez IP szkolenia grafologiczne były faktycznie biegłe w zakresie pismoznawstwa i przygotowane do zawodu. 
Program wszystkich dostępnych w ofercie szkoleń to nastawione na praktykę kompleksowe przygotowanie do pracy idealnej dla osób niezależnych, chcących wykonywać zlecenia zdalnie, bez problemu łącząc je z innym zajęciem lub uzupełniającą się z grafologią dziedziną.

Każde szkolenie grafologii – psychografologii obejmuje część teoretyczną i praktyczną, które prowadzone są przez praktykujących ekspertów badania pisma ręcznego i dokumentów. Uczestnik cyklu kursów znajduje się pod stałą opieką wyznaczonego mentora, który czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń i nabywaniem prawidłowych nawyków pismoznawcy. Ukończone szkolenie poświadcza certyfikat adekwatny do zakresu programowego kursu grafologii – psychografologii, niezbędny do uzyskania kompletu dokumentów umożliwiających wiarygodny wpis na listę biegłych. 

Szanowni Państwo, do końca 2020r. organizowane przez IP szkolenia  odbywają się tylko w trybie indywidualnym. Termin wybranych zajęć można więc dopasować do własnej dyspozycyjności ustalając go bezpośrednio z biurem:

info@instytutpsychografologii.pl 

W ofercie kursów badania pisma ręcznego znajdują się zarówno szkolenia odrębne jak i cały cykl szkoleń w pełni przygotowujących do zawodu. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące aktualnie prowadzonych kursów grafologicznych.

 1. Poznaj grafologię  📚🖊🔍 

Czym jest? Jakie ma kierunki rozwoju? Gdzie i jak wykorzystuje się wiedzę pismoznawcy? Jak zarabiać jako grafolog? Jak zostać biegłym sądowym grafologiem? Gdzie nauczyć się badania pisma ręcznego i dokumentów? Jakie certyfikaty są rzetelne i uznawane w tym zawodzie? O tym i wiele więcej dowiesz się na całodniowym szkoleniu wprowadzającym do dziedziny grafologii i zawodu pismoznawcy. Ucząc się podstaw, poznając kulisy pracy szybko przekonasz się czy to Twoja bajka, czy perspektywy nowego zawodu są interesujące. 

Uwaga: dla uczestników tego szkolenia rabat 10% na szkolenie Podstawy badania pisma ręcznego.

Koszt: indywidualnie 500 zł brutto 

Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (indywidualnie – biuro; grupa – sala szkoleniowa) 

Czas trwania: 1 dzień; 10:00-16:00

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.

W programie m.in.: dziedzina badania pisma ręcznego, kierunki rozwoju nauki, podstawy z analizy pisma ręcznego, funkcja biegłego sądowego.

Zapisy:  info@instytutpsychografologii.pl 

Uwagi: przy zapisie email należy podać: nazwę oraz dane do faktury: imię, nazwisko, adres. Szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany po zapisie na podany adres email.

 

2. Podstawy badania pisma ręcznego 

Zajęcia, których celem jest  nauka badania pisma ręcznego od podstaw, wprowadzenie do tej fascynującej dziedziny i pracy grafologa. W programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki badania pisma ręcznego i jej rodzajów, kompleksowe omówienie katalogu graficznych cech pisma ręcznego, nauka pomiarów cech pisma, przedstawienie wiodących metodologii badania pisma. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Finalnie instruktor indywidualnie z Uczestnikiem omówi  ścieżkę dalszej nauki oraz zarekomenduje literaturę. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 1500 zł brutto Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro) Czas trwania: 1 dzień; 10:00-17:00

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.

Płatność: na podstawie faktury przelew w ciągu 5 dni od zapisu.

Zapis: 

3. Psychologiczne badanie pisma ręcznego

Zajęcia, których celem jest  nauka psychologicznego badania pisma ręcznegoW programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: objaśnienie nauki psychografologii, symboliki psyche – przestrzeni, omówienie klucza interpretacyjnego dla wszystkich cech graficznych pisma, a także nauka analizy psychologicznej pisma i podpisu, a także ćwiczenia w sporządzaniu portretów osobowościowych w oparciu o pismo ręczne. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 2000 zł brutto Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro)

Czas trwania: 2 dni (dzień po dniu); 10:00-16:00

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.

Płatność: na podstawie faktury przelew w ciągu 5 dni od zapisu.

Zapis: 

 • na adres: info@instytutpsychografologii.pl
 • przy zapisie należy podać: nazwę szkolenia; dane Uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia; dane do faktury. 

4. Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego

Zajęcia, których celem jest  nauka dokonywania pomiarów cech graficznych pisma i analizy ich wyników z uwzględnieniem cech naturalnie zmieniających sięW programie kursu znajdują się takie zagadnienia jak: grafometria (pomiary cech pisma), przedstawienie wiodących metod klasycznego badania pisma, omówienie cech pisma fluktuacyjnych, analiza katalogu cech graficznych pisma ręcznego, ćwiczenia w pomiarach. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe oraz próbki pisma do ćwiczeń zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, ołówek, kątomierz z linijką, notatnik.

Koszt: 2000 zł brutto Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro)

Czas trwania: 2 dni (dzień po dniu); 10:00-16:00

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.

Płatność: na podstawie faktury przelew w ciągu 5 dni od zapisu.

Zapis: 

5. Zawód grafolog, funkcja biegłego sądowego pismoznawcy – przygotowanie praktyczne

Zajęcia organizowane w kameralnych grupach, których celem jest ukierunkowane na praktyczne aspekty funkcji biegłego począwszy od przygotowania wniosków o wpis na listę biegłego, przez omówienie regulacji prawnych obowiązujących biegłych, prawnych i eksperckich kryteriów pisemnych opinii z badań, skończywszy na aspektach finansowo – księgowych i OC dla biegłych. Ponadto przygotowanie do wystąpień przed sądem w ramach opinii ustnych uzupełniających i przekazanie zasadniczych informacji i sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą pełnić funkcję w sposób sprawny i korzystny. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia zgodnie z zakresem programowym. Materiały szkoleniowe zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, notatnik.

Koszt: 1500 zł brutto Termin: indywidualnie ustalony z biurem

Miejsce: Warszawa (biuro) Czas trwania: 1 dzień; 10:00-16:00

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.

Płatność: na podstawie faktury przelew w ciągu 5 dni od zapisu.

Zapis: 

 
Uwaga: 
 • cykl szkoleń wymaganych i w pełni przygotowujących do zawodu grafologa to szkolenia nr: 2, 3, 4, 5;
 • ukończenie kursu (czyli zaliczonej części teoretycznej i praktycznej) umożliwia przystąpienie do kolejnego etapu;
 • można uczestniczyć w wybranych szkoleniach, ale wówczas nie stanowi ono przygotowania do zawodu lecz jest uzupełnieniem kwalifikacji;  
 • zapis na szkolenie nr 4 możliwy jest po ukończeniu szkolenia nr 2;
 • jednorazowy zapis na cykl szkoleń obejmujący nr: 2, 3, 4, 5 przy jednorazowej płatności – rabat 10%
 • ukończenie kursu (czyli zaliczonej części teoretycznej i praktycznej) poświadcza certyfikat adekwatny do etapu
 • dla najlepszych po całym cyklu szkoleń (nr 2-5) możliwa współpraca z nami

6. Nauka analizy pisma ręcznego jako narzędzia w procesie rekrutacji i selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika 

Instytut Psychografologii  zaprasza na pierwsze i jedyne w Polsce certyfikowane szkolenie z nauki analizy pisma ręcznego i rysunków jako narzędzia w procesie rektutacji, selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika dedykowane dla pracowników ZZL, headhunterów, menadżerów, trenerów, psychologów, … . 

Zapraszając Cię na to szkolenie otwieramy przez Tobą możliwości, z których od dekad w procesach HR korzystają potęgi rynku eliminujące bądź ograniczające do minimum najsłabsze ogniwo w przedsiębiorstwie, czyli nierozpoznanego człowieka. Umiejętność analizy psychografologicznej to wiedza o tym kto jaki jest naprawdę, jak z kimś postępować, czego się po nim spodziewać, czego potrzebuje, by zrealizował stawiane przed nim wymagania.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów pismoznawców, biegłych sądowych, autorów publikacji naukowych o psychografologii. Zajęcia w formie warsztatów z częścią wykładową, w gronie umożliwiającym pracę z każdym z uczestników według dwóch programów do wyboru: podstawowy i rozszerzony. 

Pierwszy z nich to podstawowy zakres materiału zaprezentowany w formie 8h warsztatów, w trakcie których zostanie zaprezentowana teoria i wskazany sposób dokonywania analiz. Wariant rozszerzony to pełny i szczegółowo omówiony zakres teoretyczny oraz ćwiczenia w analizach pisma pod okiem eksperta pismoznawcy. Szkolenie podzielone na 2 dni warsztatów (dzień 1: teoria, dzień 2: ćwiczenia). 

Materiały szkoleniowe zapewnia IP, a we własnym zakresie należy przygotować: długopis, notatnik.

Tryb: 

 1. Podstawowy- 1 dzień warsztatów, 8h.
 2. Rozszerzony- 2 dni warsztatów; 16h. Dzień 1: teoria; dzień 2: ćwiczenia w analizach.   

Kiedy: 

 1. Podstawowy –indywidualnie ustalony z biurem
 2. Rozszerzony – indywidualnie ustalony z biurem 

Koszt brutto za osobę: 

 1. Podstawowy – 900 zł brutto/osoba.
 2. Rozszerzony – 1500 zł brutto/osoba. 

Miejsce: Warszawa (biuro) Czas trwania: 10:00-18:00

W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.

Płatność: na podstawie faktury przelew w ciągu 5 dni od zapisu.

Zapis: 

 • na adres: info@instytutpsychografologii.pl
 • przy zapisie należy podać: nazwę i tryb szkolenia; dane Uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia; dane do faktury.
 
II) Kursy tematyczne jako uzupełnienie kwalifikacji po ukończonych szkoleniach 1-5, 1-6:
UWAGI OGÓLNE DO KAŻDEGO Z PONIŻSZYCH KURSÓW:
Miejsce: Warszawa (sala konferencyjna) Czas trwania: 09:00-17:00
W cenie: szkolenie, materiały, serwis kawowy, poczęstunek.
Płatność: na podstawie faktury przelew w ciągu 5 dni od zapisu.
Zapis: 
 • Analiza rysunków dzieci i dorosłych.

Kurs w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące analizy rysunków dzieci i dorosłych. W ramach szkolenia zostaną omówione typowe motywy gryzmołków konferencyjnych oraz wskazówki do interpretacji rysunków dzieci. Szkolenie obejmuje także analizę aż 5 rysunkowych testów psychografologicznych. 

Koszt: 1000 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem

 

 • Okno Freuda.

Kurs w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajduje się dogłębne omówienie rysunkowego testu psychografologicznego o nazwie „Okno Freuda”. Test ten przekrojowo ukazuje poszczególne strefy życia, a nauka jego przeprowadzania i analizy pozwala na poprawną interpretację rysunków. „Okno Freuda” ukazuje pełny obraz podświadomie ukrytych motywów, które warto poznać zarówno w kontekście innej osoby jak i siebie samego.

Koszt: 500 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem

 

 • Psychografologia kliniczna.

Kurs w formie warsztatów dla osób, które ukończyły cykl szkoleń 2-5 i swobodnie posługują się wiedzą zdobytą podczas tego szkolenia.  Najbardziej zaawansowany poziom programu. W programie kursu znajdują się wysoko zaawansowane zagadnienia dotyczące patologii pisma ręcznego.  Dokonuje się szczegółowych analiz oraz charakterystyk cech chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych, przemocy. W ramach warsztatów zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz odbędą się ćwiczenia w analizie próbek pisma. Szkolenie idealne dla lekarzy, psychologów, terapeutów.

Koszt: 2000 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem

 

 • Znaki ostrzegawcze w piśmie.

Kurs w formie warsztatów zarówno dla osób, które mają wiedzę grafologiczną jak i początkujących. W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące znaków ostrzegawczych w piśmie oraz zespołu cech charakteru, przed którymi warto się strzec. Podstawy analizy pisma ręcznego zostaną uzupełnione nauką interpretacji znaków ostrzegawczych w piśmie oraz umiejętności rozpoznania pisma, np. oszusta, osoby agresywnej, uzależnionej, materialisty. Niezwykle interesujący program, który bezpośrednio wdraża się w życie codzienne.

Koszt: 500 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem

 

 • Grafoterapia, jako alternatywna metoda terapii i rozwoju osobistego.

Kurs w formie warsztatów jako alternatywna metoda poznania siebie i własnego rozwoju. W programie dokonuje się rozpoznania cech osobowości na podstawie próbki pisma. Sporządzony portret osobowości jest punktem wyjścia grafoterapii: pozwala na stworzenie pożądanego profilu, do którego będzie zmierzać Uczestnik oraz zespołu cech, które chce wyeliminować ze swojej charakterystyki. Kierunek grafoterapii zależy od Uczestnika; może dotyczyć rozwoju, np. interpersonalnego, albo zawodowego- wówczas Instruktor opracowuje zespół cech mających wzmocnić pozycję w tych obszarach życia; a może służyć ogólnemu poznaniu siebie, własnych ukrytych motywów.

Koszt: 1000 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem

 

 • Przygotowanie do wystąpień w sądzie.

Kurs w formie warsztatów dla osób uczestniczących w rozprawach sądowych  (biegły sądowy, radca prawny, adwokat) ukierunkowane na wystąpienia przed sądem, w trakcie których należy przedstawić stanowisko własne/reprezentowanej strony i umiejętnie argumentować je. Zajęcia dla osób, które pomimo bezbłędnego przygotowania się mają opory, blokadę w zaprezentowaniu swojej wiedzy, wyartykułowania, reagowania na okoliczności nagłych zmian.  W programie ćwiczenia z autoprezentacji, sztuki swobodnego wypowiadania się, budowania argumentacji, umiejętności klarownej komunikacji, opanowania emocji, reagowania na nagłe zmiany.

Koszt: 2000 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem

 

 • Pisanie pism procesowych.

Kurs w formie warsztatów dla osób chcących nauczyć się lub ćwiczyć pisanie poprawnych pism procesowych począwszy od podstawowych typu pełnomocnictwa skończywszy na najbardziej zaawansowanych jak apelacje.  

Koszt: 1000 zł

Terminy:indywidualnie ustalony z biurem